Aaron

Imię: Aaron
Rasa: elf
Zawód: kapłan, przywódca świątyni Corellon Larethien w Tiaem

Krótka historia: gracze spotkali go zaraz po odeskortowaniu grupy kapłanów z Kaylah do Tiaem – otrzymali od niego zapłatę oraz prośbę, by pojawili się u niego następnego dnia. Dał im zadanie pozbycia się Grenharda poprzez nakłonienie go do powrotu do Turthor lub zabójstwo. Poproszony przez drużynę o wsparcie nie mógł im go udzielić tłumacząc się brakami w ludziach oraz faktem, że to im płaci za załatwienie sprawy. Gdy gracze porozmawiali z Grenhardem i zażądali zapłaty Aaron stwierdził, że problem nie został w pełni rozwiązany – zapłacił im połowę obiecanej kwoty mówiąc, że da resztę gdy będzie miał pewność, że Grenharda nie ma już w królestwie Kaylah.

Uwagi graczy:

Aaron

Zbawca rakshy