Halaan V Turthor

Imię: Halaan Piąty Turthor
Rasa: człowiek
Zawód: król Turthor, członek dynastii rządzącej królestwem od momentu jego powstania

Krótka historia: gracze nie spotkali króla

Uwagi graczy:

Zpotkali nie kuam

Halaan V Turthor

Zbawca kalimus