Ismael

Imię: Ismael
Rasa: elf
Zawód: kapłan Corellon Larethien

Krótka historia: nadał list, który za pośrednictwem posłańca trafił do Aridhel – poprosił ją o pomoc w pozbyciu się zakazanego od niedawna kultu Nerulla. Uważa, że wyznawanie tego bóstwa doprowadzi do powrotu Plagi, a ostatnie wydarzenia związane z pojawieniem się nekromanty w Kaylah zdają się potwierdzać jego przypuszczenia.
Zlecił graczom eskortę trzech kapłanów Corellona do Tiaem.

Uwagi graczy:
- Jak nic demon, tylko wsłuchajcie się w to imię. Do zajebania. // Koniu

Ismael

Zbawca rakshy